برای ارتباط با سایت خبری ـ تحلیلی و پژوهشی « عبارت » و هفته نامه عبارت می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

آدرس ایمیل:

ebaaratnews@gmail.com

ایمیل ارتباط با سردبیر:

alinnejati90@gmail.com

شماره تلفن دفتر مرکزی:

 ۰۱۱ ۳۳۱۱۴۴۷۱ از ساعت ۹ الی ۱۴ ( به‌جز روزهای تعطیل)

شماره تماس مدیرمسئول (عالین نجاتی):

۰۹۳۵۱۵۵۶۳۶۶

دبیر سرویس اقتصادی (ندا مفیدیان) :

دبیر سرویس اجتماعی ( مارال نژادآذر) :

مسئول روابط عمومی و تبلیغات ( خانم نژادآذر):

 ۰۹۳۶۳۵۴۴۹۳۴

 از طریق فرم  ذیل نظر یا مطالبتان را به ما برسانید :

همچنین می توانید پیام‌های کوتاه خود را از طریق این شماره پیامک به اطلاع تحریریه عبارت شمال برسانید:

۳۰۰۰۳۲۹۰۹۰۰۰۳۴