گالری عکس

کوچه ۱۳ پیچ ساری؛ قدیمی ترین محله شهری مازندران

  • شناسه خبر: 1738
  • تاریخ و زمان ارسال: 31 مرداد 1402 ساعت 10:39
  • نویسنده: دبیر تحریریه
سیزده پیچ قدیمی ترین محله شهری ساری و مازندران است که از 13 پیچ تشکیل شده و بجز دوچرخه، موتور و گاری دستی تمکان عبور وسیله نقلیه ای در آن نیست. این کوچه از یک سو به بنای تاریخی امامزاده یحیی و از سوی دیگر به کاروانسرای تاریخی بهرام اتر متصل می شود.