اخبار شهر ساری

تاریکی های شبانه ساری چه دلیلی دارد

عبارت ـ یاشار نژادآذر: ساری؛ مرکز استان مازندران هزارویک مشکل دارد که در گزارش های قبلی به چندی از آنها پرداخته‌ایم و در آینده نیز سوژه ساری را وانخواهیم نهاد، اما یکی از بزرگترین معضلات این شهر تاریخی؛ شب‌های تاریک آن است. چندسالی است که