ارز اربعین

لیست شعب بانکی عرضه‌کننده ارز اربعین در مازندران

برای موضوع ارز زائران اربعین حسینی، بانک مرکزی اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده تا زائران با کمترین مشکل بتوانند عازم زیارت شوند. برخلاف سال های‌گذشته که دلار یا یورو در اختیار زائران قرار می‌گرفت، امسال به زائران ۲۰۰ هزار دینار ارز پرداخت