افزایش عرضه مرغ در تابستان

مرغ همچنان گران‌تر و کمتر از تیرماه پارسال

عبارت ـ گروه اقتصاد: وضعیت قیمت گوشت سفید و قرمز در کشور پیچیده است. از یک سو دولت مدام از موفقیت‌اش در کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد و از طرف دیگر مردم در فروشگاه‌ها مشغول فحش دادن به مسئولان بابت افسارگسیختگی قیمت‌ها هستند. از میان انواع