تلویزیون

رشیدپور با «سیم‌ آخر» به تلویزیون برگشت

 تسنیم، در هفته‌های اخیر نام رضا رشیدپور در رسانه‌ها مطرح شد که قرار است با «سیم‌آخر» به تلویزیون برگردد که با این خبر رسماً تکلیف اجرای این مجری و برنامه‌ساز قدیمی تلویزیون هم روشن شد. این خبر را حمید مراوندی مجری طرح این برنامه تلویزیونی اعلام کرده