حزب موتلفه اسلامی

پس بر سر آن وعده و آن عهد چه آمد؟

یادداشت سردبیر ـ عالین نجاتی: اسدالله بادامچیان عضو باسابقه حزب موتلفه اسلامی، یعنی همان حزب متبوع حضرت میرسلیم به تازه‌گی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شده‌اند که “نظام با مرحوم مهسا امینی مدارا کرده است”. اگرچه ایشان در این گفتگوی تفضیلی افاضات فراوان دیگری