دکتر مهدی عبوری

مهدی عبوری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر شد

عبارت – گروه اقتصادی: مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر شد. عبوری که از چهره‌های سیاسی و اجتماعی شناخته شده در شمال ایران است پیشتر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بود. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در زمره مهمترین شرکت‌های مالی