زمین های جنوب ساری

تسخیر چراغ خاموش زمین های جنوب ساری

عبارت ـ مارال نژادآذر: صحبت از خرید زمین‌های بکر مازندران برای ساخت ویلا و مجتمع ویلایی دیگر تکراری شده است. اما همه‌ی دست‌اندازی‌ها به زمین‌های کشاورزی و باغی مازندران محدود به ویلاسازی نیست. به تازه‌گی سرمایه‌دارانی از سمنان، اصفهان و کرمان برای خرید زمین‌های جنوب