زن زندگی آزادی

شهید مطهری در تقابل کامل با پهلوی بود، نه تعلیق شد و نه اخراج!

محسن برهانی حقوقدان به اخراج سریالی اساتید واکنش توییتری نشان داد. به گزارش خبر آنلاین محسن برهانی نوشت: مرحوم مرتضی مطهری در تقابل کامل با حکومت پهلوی بود اما هیچ مشکلی برای عضویت ایشان در هیأت علمی دانشگاه تهران ایجاد نشد؛ نه تعلیق شد و

پس بر سر آن وعده و آن عهد چه آمد؟

یادداشت سردبیر ـ عالین نجاتی: اسدالله بادامچیان عضو باسابقه حزب موتلفه اسلامی، یعنی همان حزب متبوع حضرت میرسلیم به تازه‌گی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مدعی شده‌اند که “نظام با مرحوم مهسا امینی مدارا کرده است”. اگرچه ایشان در این گفتگوی تفضیلی افاضات فراوان دیگری