قتل

قتل عضو هیات علمی دانشگاه در کلاس درس

این حادثه باعث وحشت دانشجویان و دیگر حاضران در دانشگاه شد.  بنابر اعلام مقامات پلیس ، هنوز انگیزه تیراندازی روشن نیست و پلیس می‌گوید که اسلحه مورد استفاده در تیراندازی پیدا نشده است. در پی وقوع این حادثه، کلاس‌های درس و دیگر فعالیت‌های دانشگاه برای دو روز