قطع همکاری با صداوسیما

افشاگری مجری مشهور ورزشی از قطع همکاری با صداوسیما

رضا جاودانی مجری و گزارشگر ورزشی تلویزیون در گفت‌وگو با «حرفی‌نو» گفت: قطع همکاری خودم را با شبکه سوم سیما و به‌کلی با تلویزیون اعلام کرده‌ام. ترجیح می‌دهم در این شرایط فعلی با صداوسیما همکاری نکنم. او ادامه داد: اکثر دلایلم برای عدم همکاری با