ماجرای بنزین

جدیدترین اظهارنظر دولت درباره افزایش قیمت بنزین

علی‌اکبر نژادعلی،‌ معاون وزیر نفت با بیان اینکه وضعیت ذخایر سوخت کشور مناسب است،گفت: اکنون فعالیت جایگاه ها ادامه دارد و عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت کشور به‌ویژه استان تهران مطلوب است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد