مارال نژادآذر

تسخیر چراغ خاموش زمین های جنوب ساری

عبارت ـ مارال نژادآذر: صحبت از خرید زمین‌های بکر مازندران برای ساخت ویلا و مجتمع ویلایی دیگر تکراری شده است. اما همه‌ی دست‌اندازی‌ها به زمین‌های کشاورزی و باغی مازندران محدود به ویلاسازی نیست. به تازه‌گی سرمایه‌دارانی از سمنان، اصفهان و کرمان برای خرید زمین‌های جنوب

گزارش عبارت از افزایش آمار سرقت از کشاورزان مازندرانی/کار کشاورزان به خودروخوابی کشیده

عبارت ـ مارال نژادآذر: محمود؛ فوق لیسانس مهندسی صنایع چوب و کاغذ دارد و متولد و ساکن مازندران است. بنابراین بسیار بدیهی است که شغلی درهمین رابطه داشته باشد، چون هم تحصیلکرده است و هم در استانی با پوشش جنگلی زندگی می کند که بزرگترین کارخانجات