محمد حسین ولایتی، عکاس خبرگزاری تسنیم

عکاس تسنیم از دست طالبان آزاد شد

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که محمد حسین ولایتی، عکاس خبرگزاری تسنیم ایران شب روز گذشته آزاد شده است. به گزارش فارس، به گزارش فارس، محمدحسین ولایتی روز شنبه هفته گذشته و در حالی که  قانونی و از طریق مرز هوایی وارد افغانستان