نرخ تورم

ایرانیان به فلاکت‌بارترین وضعیت خود در ۴ سال گذشته رسیدند

عبارت – گروه اقتصاد: آیا ایرانیان مردمانی مفلوک هستند؟ این پرسشی بنیادین در یک دهه اخیر است که هر سال بر اهمیتش افزوده می‌شود. گروهی از ایرانیان معتقدند مقاومت در برابر فشارهای آمریکا، حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه، دستاوردهای دفاعی، حضور گسترده در مراسم