نظر مردم

بحران «بی‌محلی به واقعیت» چیست و چه عواقبی دارد؟

عبارت – نگارنژادآذر:  سیاست داخلی ایران در دولت ابراهیم رییسی دچار بحران عجیبی شده است که من آن را «بی‌محلی به واقعیت» می‌نامم. در این سناریو؛ واقعیتِ عریان به‌مثابه‌ «توهم»، ملت درجایگاه «بیماری متوهم» و حاکمیت به‌عنوان «روانکاو» تعریف می‌شود. مثلاً مردم از گرانی به‌مثابه