وزیر ارتباطات

آرزو بر جوانان عیب نیست آقای وزیر

عبارت ـ گروه جامعه: وزیر محترم ارتباطات که دیروز به مجلس شورای اسلامی رفته‌اند، در اظهاراتی حکیمانه فرمودند: “آرزو می‌کنم هیچ فرد ایرانی سراغ فیلترشکن نرود.” در پاسخ به آقای زارع پور باید گفت: آرزو بر جوانان عیب نیست آقای وزیر. به گزارش عبارت، یکی