پلاژهای دولتی مازندران

مولدسازی به پلاژهای دولتی مازندران رسید

نماینده عالی دولت در استان مازندران با اشاره به اجرای برنامه مولدسازی مراکز رفاهی دولتی مستقر در ساحل بیان کرد: تمامی مراکز رفاهی دولتی مستقر در نوار ساحلی استان مازندران باید در طرح مولدسازی برای استفاده عموم قرار بگیرند تا زمینه‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری و واگذاری