کشاورزی در ساری

خبر خوش برای کشاورزان سراسر کشور

 داود منظور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام شده و به زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آنان پرداخت می شود. وی همچنین گفت: تاکنون نتوانسته ایم اعتباری برای