یادداشت عبارت

حکایت مردی که ققنوس وار از خاکستر خود برخاست

یادداشت سردبیر – عالین نجاتی: مهدی عبوری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر شد. خبر به ظاهر کوتاه است اما در واقع به بلندای صبر جوانی است که شهری در خود فرورفته و عقب افتاده را آباد کرد اما چشم حسودان او را تاب نیاورد و تمام

تسخیر چراغ خاموش زمین های جنوب ساری

عبارت ـ مارال نژادآذر: صحبت از خرید زمین‌های بکر مازندران برای ساخت ویلا و مجتمع ویلایی دیگر تکراری شده است. اما همه‌ی دست‌اندازی‌ها به زمین‌های کشاورزی و باغی مازندران محدود به ویلاسازی نیست. به تازه‌گی سرمایه‌دارانی از سمنان، اصفهان و کرمان برای خرید زمین‌های جنوب